سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

افتخارات و عضویت‌ها

  • عضو هيئت مديره سنديکاي شناسايي و مکان‌يابي راديويي
  • داراي رتبه 3 شوراي عالي انفورماتيک
  • عضو انجمن شرکت‌هاي انفورماتيک ايران
  • عضو نظام صنفي رايانه اي كشور
  • عضو اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران
  • عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران-ايتاليا
  • عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران-بلژيک

 


        anformatik      shora      nezam senfi

                                anformatik1      sandika

                                italia      belzhik

محصولات آسا نرم‌افزار‌

Products

  • نرم افزار جامع سفارشات چاپ و تولید
  • نرم افزار جامع بازرگانی
  • نرم افزارهاي مبتني بر RFID