سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

روشنایی

 

روشنايي ساختمان يكي از بخش هاي عمده مصرف انرژي الكتريكي در ساختمان مي باشد كه پتانسيل بالايي جهت اجراي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي دارد. راهكارهاي اصلاح روشنايي ساختمان به سه دسته تقسيم مي شود:
استفاده از ادوات كنترل روشنايي نظير سنسورهاي تشخيص حضور و روشنايي روز: با توجه به نقش مهم روشنايي طبيعي نور خورشيد كه از طريق جدارهاي نورگذر ساختمان تامين مي شود، تنظيم شدت روشنايي لامپ ها متناسب با ميزان روشنايي روز مي تواند مكمل خوبي جهت تأمين روشنايي يكنواخت فضاها باشد. از آنجائيكه شدت و زاويه تابش نور خورشيد از طريق پنجره ها در ساعات مختلف روز و در فصول مختلف سال متفاوت است، ميزان شدت نور لامپ ها مي بايست متناسب با نور طبيعي قابل تغيير باشد. با استفاده از سنسورهاي شدت روشنايي مي توان ميزان نور مصنوعي را در هر فضا تنظيم نمود. با توجه به نقش مهم روشنايي طبيعي نور خورشيد كه از طريق جدارهاي نورگذر ساختمان تامين مي شود، تنظيم شدت روشنايي لامپ ها متناسب با ميزان روشنايي روز مي تواند مكمل خوبي جهت تأمين روشنايي يكنواخت فضاها باشد. از آنجائيكه شدت و زاويه تابش نور خورشيد از طريق پنجره ها در ساعات مختلف روز و در فصول مختلف سال متفاوت است، ميزان شدت نور لامپ ها مي بايست متناسب با نور طبيعي قابل تغيير باشد. با استفاده از سنسورهاي شدت روشنايي مي توان ميزان نور مصنوعي را در هر فضا تنظيم نمود.

roshana1
با استفاده از سنسورهاي تشخيص حضور، پس از زمان معيني از خروج افراد از محل، چراغ ها به صورت خودكار خاموش شده و با ورود مجدد آنها روشن مي شود. سنسور تشخيص حضور در فضاهاي با استفاده غير دائم نظيرسرويسهاي بهداشتي، نمازخانه، راهروها و... كه ميزان تردد افراد كمتر مي باشد نصب مي شود.مكان هاي مناسب جهت نصب اين سنسورها عبارتند از: راه پله ها، پاركينگ ها، سرويس هاي بهداشتي ، راهروها، راه پله هاي اضطراري، انبارها، حياط ها و محوطه هاي باز و هر مكان ديگري كه بواسطه كاربري خاص آن نمي توان حضور كاربر در آنجا را برنامه ريزي كرد و بنا به دلايلي همواره چراغ ها بدون نياز روشن مي ماند.

استفاده از لامپ ها و تجهيزات بهينه

از ميان كميت هاي الكتريكي مختلف در لامپ هاي الكتريكي ، آنچه از ديدگاه مصرف انرژي اهميت بيشتري دارد، بازدهي نوري لامپ يا نسبت كل شار نوري خروجي لامپ است.لامپ هاي گوناگون داراي مقادير بازدهي نوري متفاوتي هستند. بازده لامپ¬های رشته¬ای بسیار کم است (7 تا 22 لومن بر وات). فروش لامپ¬های رشته¬ای در بسیاری از کشورها ممنوع شده است و بسیاری دیگر نیز برنامه مدون برای کنارگذاشتن این لامپ¬ها دارند. بازده لامپ های هالوژن معمولی کمی نسبت به لامپ های رشته ای بهتر است ولی به هر حال خیلی مناسب نیست (15 تا 22 لومن بر وات). لامپ¬های فلورسنت (چه خطی و چه به صورت فشرده) بازده مناسبی دارند (30 تا لومن بر وات90). این لامپ¬ها برای کار کردن احتیاج به بالاست دارند. در کشور ما استفاده از بالاست های مغناطیسی رایج است که مصرف بالاتر و طول عمر کمتری دارند. اگر از بالاست¬های الکتریکی استفاده شود، مصرف انرژی و هزینه ها کمتر می شود. استفاده از لامپ های کم مصرف تر T8 و T5 به جای لامپ¬های T12 و T10 نیز مصرف انرژی را کاهش می دهد. آنالیز بازار لامپ¬ نشان می دهد که در آینده¬ای نه چندان دور LED ها لامپ غالب در بازار می-شوند و می توانند به راحتی لامپ های فلورسنت را از میدان خارج کنند. این لامپ¬ها بازده نوری مناسب و طول عمر بسیار زیادی دارند. در حال حاضر این لامپ ها مقداری گران هستند ولی شرکت های بزرگ روشنایی و همچنین دولت ها سرمایه گذاری زیادی روی بهینه سازی ساخت آن ها انجام داده اند و پیش بینی می شود که روند رو به نزول قیمت این لامپ ها در سال های آینده نیز ادامه داشته باشد.

roshana2

roshana3

استفاده از سیستم های هوشمند

در سیستم های هوشمند با استفاده از داده هایی که از سنسورهای روشنایی و حضور به دست می آید و همچنین ساعت و روز، روشنایی لامپ ها به صورت اتوماتیک تنظیم می شود. برای تنظیم نور لامپ ها دو روش ممکن است:
روشن و خاموش کردن لامپ ها: در این حالت فقط دو حالت روشن و خاموش برای روشنایی لامپ ها تعریف شده است. برای کم کردن میزان روشنایی می توان همه یا تعدادی از لامپ ها را خاموش کرد. این حالت پیاده سازی اده ای دارد و مدارات و قطعات آن خیلی به نوع لامپ بستگی ندارند و در انتخاب آن ها فقط باید به حداکثر جریانی که تحمل می کنند و نوع باری که پشتیبانی می کنند توجه کرد (خازنی یا القایی).
دیم کردن (dimming): در این روش مقدار روشنایی لامپ ها به صورت نسبتا پیوسته تنظیم می شود. معمولا دیمرها می توانند نور لامپ را از حدود 3 درصد تا 100 درصد تغییر دهند. قابلیت دیم باعث افزایش میزان کنترل روشنایی و همچنین راحتی می شود. نحوه کار به این صورت است که این وسایل در قسمتی از سیکل موج 60 هرتز برق خانگی ولتاژ را عبور نمی دهند. این قسمت ممکن است قسمت ابتدایی و یا قسمت انتهایی موج باشد و بسته به آن مشخصات لامپی که می توانند دیم کنند تغییر می کند. البته در لامپ های LED از تکنولوژی دیگری برای دیم استفاده می شود که کنترل پهنای پالس است. معمولا دیم کردن لامپ های رشته ای و هالوژن معمولی بسیار ساده است و هر کدام از این لامپ ها به سادگی دیم می شود ولی در لامپ های فلورسنت و LED باید حتما لامپ دیم پذیر باشد و تمامی این لامپ ها این قابلیت را ندارند. به هر حال قبل از این که بخواهیم از دیمینگ استفاده کنیم باید همخوانی دیمر و لامپ را مد نظر قرار دهیم.

roshana4