سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

مدیریت سهام

 • اطلاعات كامل سهامداران، حساب بانکي آنان، گروهبندي آن‌ها (با هدف محاسبه ماليات جداگانه، اعمال رويه خاص در پرداخت سود)
 • امکان بلوكه كردن سهامدار به منظور جلوگيري از پرداخت سود بدون مجوز (در شرايطي که سهامدار بدلايل قانوني ، حق در يافت سود يا فروش سهام ندارد)
 • كارگزاران بورس
 • نگهداري كارت حساب سهامداران
 • امکان ثبت کليه معاملات سهام مستقل از بورس بر اساس برگ سهم (ويژه شرکتهايي که به بورس وارد نشده اند يا از آن خارج شده اند)، سپرده گذاري آن، تغيير مالكيت و تخصيص برگ سهم و چاپ و ابطال آن.
 • نگهداري پاره سهم و امكان انتقال و محاسبه سود مربوط
 • انجام نقل و انتقالات عادي، قهري و وكالتي
 • امكان تبادل اطلاعات با بورس و ثبت سهامداران جديد، کارگزاران، تغييرات اطلاعات هويتي سهامداران و تراكنشهاي بورس بصورت خودكار
 • ثبت مصوبات مجمع در خصوص سود ابرازي و کسورات قانوني و امکان محاسبه بر اساس فرمول هاي دلخواه
 • امکان محاسبه سود روز شمار (ويژه شرکتهاي تعاوني)
 • تعريف جداول مالياتي، معافيت ها بازاي هر گروه و محاسبه سود و ماليات
 • پرداخت سود به سهامداران بر اساس شرايط دلخواه كاربر
 • افزايش سرمايه با روشهاي پذيره نويسي، مطالبات، از محل سود اندوخته و يا تركيبي از آن‌ها
 • افزايش سرمايه از محل دريافت حق عضويت (ويژه شرکتهاي تعاوني)
 • چاپ پذيره و بررسي آن‌ها
 • خريد و فروش پذيره‌هاي بدون پاسخ
 • امکان مشاهده و جستجوي اطلاعات سهامداران با ابزار هاي متنوع
 • گزارشات از قبل طراحي شده متنوع و امکان صدور گزارش به Excel
 • امكان تعريف گزارش‌هاي متنوع توسط كاربر با استفاده از ابزار گزارش‌ساز پويا، ذخيره ساختار گزارش يا ذخيره گزارش توليد شده و امکان صدور گزارش به Excel
 • امکان تعريف مجوز هاي امنيتي از طريق تعريف كاربران، گروه هاي کاربري، نقش‌ها، تعيين امكانات و مجوز نقش‌ها و انتساب كاربران به آن‌ها