سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

کنترل تردد

parking

(راهنماي جامع سيستم پاركينگ و كنترل تردد خودرو مبتني بر RFID)

 

اين سيستم که قابليت تطابق براي سازمان‌ها و شرکت‌ها با اندازه‌هاي متنوع را داراست، ترکيبي است از نرم‌افزار و سخت‌افزار که کنترل تردد و نظارت بر آن را با امکانات فراوان ميسر مي‌سازد. برخي از ويژگي‌هاي اين سيستم که مبتني بر فناوري برچسب هوشمند است به قرار زير است:

• راه‌کار ايده‌آل در بسياري کاربردهاي تجاري و صنعتي

• قابليت پوشش مکان‌هاي مختلف به صورت همزمان

• استفاده از کنترل دسترسي چند فاکتوري (يعني تنها کارت ملاک تاييد عبور و مرور نيست و مي‌توان از پارامترهاي ديگر مانند رمز عبور، مشخصد نمودن زمان‌هاي عبور و مرور افراد و ... نيز استفاده کرد(

• امکان منقضي نمودن (Expiration) عمليات تأييد عبور و مرور يا فعال‌سازي آن

• امکان استفاده از سيستم به صورت مجزا يا همراه با ساير سيستم‌ها در شبکه

• امکان بايگان‌گيري از عمکرد و جزييات رويدادهاي مرتبط با عبور و مرور براي استفاده‌هاي ديگر مانند حسابداري بر اساس زمان‌هاي ورود و خروج، بررسي رويدادهاي مرتبط با يک زمان مشخص و ...

• كنترل‌ تردد‌ در‌ پاركينگ‌ها‌ي‌ اختصاصي

سيستم‌ كنترل‌ تردد‌ در‌ پاركينگ‌ها‌ي‌ اختصاصي‌ مبتني‌ بر‌ تكنولوژي‌ RFID در شرکت‌ آسانرم‌افزار، پياده‌سازي‌هاي متعددي را از سرگذارنده است.‌ اين‌ سيستم‌ها‌ در دو فركانس‌ LF و UHFقابل‌ نصب‌ مي‌باشند‌:

• LF ‌در‌ اين‌ فركانس‌، حداكثر‌ برد‌ عملياتي‌ 50‌ سانتيمتر‌ است‌، يك‌ Reader برروي‌ يك‌ پايه‌ در‌ ارتفاع‌ شيشه‌ خودرو‌ نصب‌ مي‌گردد‌، راننده‌ با‌ قرار‌دادن‌ كارت‌ تردد‌ (RFID)‌ در‌ مجاورت Reader (5 تا‌ 50‌ سانتيمتر‌) وسيله‌ نقليه‌ خود‌ را‌ به‌ سيستم‌ معرفي‌ مي‌كند‌.

• UHF در‌ اين‌ فركانس‌، برچسب‌ RFID روي‌ شيشه‌ اتومبيل‌، از‌ داخل‌ و‌ در‌ پشت‌ آيينه‌ نصب‌ مي‌گردد‌.‌ برد‌ عملياتي‌ اين‌ نوع‌ بر‌چسب‌ حدود‌ 7‌ متر‌ است‌ و‌ با‌ سرعت‌180‌كيلومتر‌ در‌ ساعت‌، قابل‌خواندن مي‌باشد‌.‌

پس‌ از‌ خوانده‌ شدن‌ كارت‌/ برچسب‌ RFID توسط ‌ Reader، اطلاعات‌ كارت‌ به‌ سمت‌ سيستم‌ نرم‌افزار‌ي‌ هدايت‌، و‌ بعد‌ از‌ تأييد‌ صلاحيت‌ آن‌، دستور‌ باز‌ شدن‌ راه‌بند‌ توسط‌ سيستم‌ صادر‌ مي‌گردد‌.‌ زمان‌ ورود‌/ خروج‌ وسيله‌ نقليه‌، در‌ سيستم‌ ثبت‌ و‌ در‌ صورت‌ امكان‌ به‌ سيستم‌ ‌حضور / غياب‌، نيز‌ قابل‌ انتقال‌ است‌.‌

سيستم مجهز به يك Gate Controller مركزي است كه وظيفه راهبري ‌راهبندها و ‌سيستم ‌سيگنالينك را ‌بعهده دارد. ‌اعتبارسنجي، ‌‌صدوركارت مهمان و ساير موارد توسط نرم‌افزار تحت ‌شبكه ‌مديريت مي‌شود.

تجهيزات‌ سخت‌افزاري‌ سيستم‌، ساخت‌ كشور‌هاي‌فرانسه، ‌آمريکا و کانادا‌ و‌ داراي‌ آخرين‌‌تكنولوژي RFID هستند‌.‌

اين‌ ‌سيستم هم‌اکنون در چند سازمان، دانشگاه، بيمارستان و چند نهاد نظامي پياده‌سازي شده است.