سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

مديريت‌ خط ‌توليد

 line management2

توليدکنندگان مي‌توانند اطلاعات مربوط به قطعاتي را که قرار است سرهم (Assemble) شوند در حين حرکت در خط توليد، ردگيري و ثبت نمايند. به عنوان مثال در زماني که قطعاتلازم به يک کامپيوتر شخصي در خط توليد آن اضافه مي‌شوند، اطلاعات مذکور در يک برچسب ذخيره مي‌شود. محتوي برچسب در اين حالت ممکن است اطلاعات مختلفي از جمله شماره‌ قطعات، انبار آنها و اجزاي‌ اضافه‌ شده ‌يک محصول و ... باشد. ممکن است در آينده‌ نزديک‌ اطلاعات برچسب براي ايجاد فاکتور فروش يا ليست فروش استفاده‌شود. همچنين‌ اطلاعات برچسب امکان دارد در آينده‌ي دراز مدت براي ارجاعات يا تعميرات قطعه مورد استفاده قرار گيرد‌.

آسانرم‌افزار علاوه بر تحليل و امکان‌سنجي محيط توليد براي تعيين برچسب‌خوان‌ها و برچسب‌هاي مناسب (Readers & Tags) قادر به‌ايجاد نرم‌افزار مورد نظر مرکز توليدي نيز مي‌باشد. از اين طريق مزاياي متعددي نيز براي واحد توليدي فراهم مي‌شود که برخي از آن‌ها به اختصار عبارتند از:

باقي‌ ماندن اطلاعات کنوني قطعه در برچسب- ايده‌آل ‌براي قطعات پيچيده‌ که از اجزاي متنوع و متفاوتي تشکيل شده‌اند، که نياز به باز نمودن قطعه‌ ‌ترکيبي جهت اطلاع از يک جزء آن را حذف مي‌کند.

• در‌زمان اتمام‌توليد يا‌‌ سرهم‌بندي يک‌قطعه بصورت‌ خودکار به پايگاه‌داده‌ ‌مرکزي محصولات افزوده‌مي‌شود

• ‌ردگيري بلادرنگ Sub-Assemblyها و اجزاي استخراجي از انبار