سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

کنترل احشام

معرفيliveStock Solution

گرچه حيطه استفاده از راديوشناسه در كنترل احشام،‌ هم به نوع اهلي آن برمي‌گردد و هم نوع وحشي، اما رايج‌ترين كاربردهاي آن در ايران،‌ استفاده براي نظارت و كنترل گاوداري‌هاست. البته راهكار پيشنهادي آسانرم‌افزار براي كليه موارد مشابه و حتي دامپزشكي‌ها نيز قابل اعمال است.
آنچه در رابطه با احشام از ديرباز به صورت نشانه‌گذاري يا علامت زدن دام و درج در كاغذ صورت مي‌گرفت و علاوه برمخاطرات زياد براي دام،‌ قابليت نگهداري و تغيير ساده و استفاده كارآمد نداشت،‌ اكنون با برچسب‌هاي هوشمند در حيطه RFID،‌ تسهيل گرديده و امتيازات مهمي با خود به دنبال دارد.

مشخصات محصول

• امكان ثبت مشخصات اعم از نژاد،‌ سن، تعداد زايمان، ميزان شير توليدي، زمان زايمان، زمان تلقيح، بيماري و ... براي دام
• ردگيري،‌ شمارش و كنترل تردد دام
• امكان استفاده در شرايط دمايي و محيطي مختلف بدون آسيب به برچسب
• استفاده به صورت‌هاي مختلف به‌ويژه گوش‌آويز،‌ حلقه (براي پرندگان) و ...

مخاطبين

دام‌داري‌ها، كشتارگاه‌ها، دامپزشكي‌ها‌، مراكز پژوهشي و تحيقيقاتي دام، باغ‌وحش و...